Przebudowa szamba na przydomową oczyszczalnie ścieków

W zależności od indywidualnych warunków, przerabiamy istniejące szambo na oczyszczalnie ścieków. Warunkiem wykonania takiej instalacji jest szczelne szambo.

Zalety tego typu instalacji:

  • Mniejszy koszt w porównaniu z konwencjonalną oczyszczalnią ścieków, w związku z zastosowaniem mniejszego osadnika wstępnego (umożliwia to szambo, które staję się pierwszą komorą oczyszczalni gromadzącą najcięższe zanieczyszczenia) oraz wykorzystaniem odcinka rur od domu do istniejącego szamba.
  • Opłacalność – przydomowa oczyszczalnia ścieków zwraca się już w drugim roku użytkowania. W przypadku szamba konieczny jest wywóz nieczystości co kilka tygodni. Dla porównania koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni sprowadza się do wywozu osadu z osadnika gnilnego przy pomocy wozu asenizacyjnego (szambiarki) raz na rok – 130 zł.
  • Właściciel domu z przydomową oczyszczalnią ścieków nie musi pamiętać o regularnym kontrolowaniu poziomu ścieków w szambie (ryzyko przelania się) i wywożeniu nieczystości przez wozy asenizacyjne.
  • Rozwiązanie ekologiczne – nie obciążanie miejskich lub lokalnych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków są wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi.

Instalujemy materiały sprawdzonych i renomowanych producentów.