Dokumentacja zgłoszeniowa

Pomagamy w formalnościach związanych ze zgłoszeniem oczyszczalni.

Wymagane dokumenty:

– Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

– mapkę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,

– certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.