Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie drenażowe są to tradycyjne rozwiązania oczyszczania ścieków. Ścieki są wstępnie oczyszczane w osadniku gnilnym, a następnie trafiają do części drenażowej, gdzie zostają równomiernie rozprowadzone do żwiru umieszczonego pod rurami drenażowymi. W żwirze zachodzi proces oczyszczania tlenowego, dzięki wytworzeniu się błony biologicznej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wyrażną przewagę nad alternatywnym rozwiązaniem jakim są szamba.


Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • Opłacalność tego typu instalacji – przydomowa oczyszczalnia ścieków zwraca się już w drugim roku użytkowania. W przypadku szamba konieczny jest wywóz nieczystości co kilka tygodni. Dla porównania koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni sprowadza się do wywozu osadu z osadnika gnilnego przy pomocy wozu asenizacyjnego (szambiarki) raz na rok – 130 zł. 
  • Właściciel domu z przydomową oczyszczalnią ścieków nie musi pamiętać o regularnym kontrolowaniu poziomu ścieków w szambie (ryzyko przelania się) i wywożeniu nieczystości przez wozy asenizacyjne.
  • Rozwiązanie ekologiczne – nie obciążanie miejskich lub lokalnych oczyszczalni ścieków.

 

Oczyszczalnie ścieków są wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi.

W ofercie osadniki gnilne 1-komorowe, 2-komorowe oraz 3-komorowe o różnych pojemnościach.

Instalujemy materiały sprawdzonych i renomowanych producentów.