Oczyszczalnie tunelowe

Oczyszczalnie tunelowe to nowoczesne rozwiązanie, które w stosunku do oczyszczalni tradycyjnych (drenażowych) różni się sposobem rozsączania ścieków w gruncie. Dzięki dużej pojemności tuneli (jeden tunel-300l) rozwiązanie to może być stosowane na działkach o małych powierzchniach oraz na gruntach zarówno dobrze jak i słabo przepuszczalnych.

Ścieki są wstępnie oczyszczane w osadniku gnilnym, a następnie trafiają do tuneli rozsączających GRAF umieszczonych pod ziemią, gdzie zostają równomiernie rozprowadzone do żwiru umieszczonego pod tunelami. W żwirze zachodzi proces oczyszczania tlenowego, dzięki wytworzeniu się błony biologicznej. Dzięki lepszemu kontakcie ścieków z powietrzem, proces oczyszczania jest efektywniejszy w porównaniu z rozsączaniem drenażowym. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wyraźną przewagę nad alternatywnym rozwiązaniem jakim są szamba.

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • Opłacalność tego typu instalacji – przydomowa oczyszczalnia ścieków zwraca się już w drugim roku użytkowania. W przypadku szamba konieczny jest wywóz nieczystości co kilka tygodni. Dla porównania koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni sprowadza się do wywozu osadu z osadnika gnilnego przy pomocy wozu asenizacyjnego (szambiarki) raz na rok – 130 zł.
  • Właściciel domu z przydomową oczyszczalnią ścieków nie musi pamiętać o regularnym kontrolowaniu poziomu ścieków w szambie (ryzyko przelania się) i wywożeniu nieczystości przez wozy asenizacyjne.
  • Rozwiązanie ekologiczne – nie obciążanie miejskich lub lokalnych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków są wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi.

W ofercie osadniki gnilne 1-komorowe, 2-komorowe oraz 3-komorowe o różnych pojemnościach.

Instalujemy materiały sprawdzonych i renomowanych producentów.

System rozsączający złożony jest zazwyczaj z kilku tuneli połączonych ze sobą i układanych w gruncie w jednym ciągu. Każdy ciąg tuneli jest zamykany specjalnymi klapami.

Powierzchnia nad tunelami Graf może być dowolnie zagospodarowana, ponieważ są wytrzymałe na obciążenia wywołane ruchem kołowym samochodów osobowych oraz ciężarowych – maksymalne obciążenie 7,5 t/m2.